Používané nástroje

Milan Horkel

Zde jsou na jednom místě uvedeny nástroje, které při své práci používáme.

Nástroje pro HTML

HTML Compress

http://www.freesoft.fsnet.co.uk/html01.htm

Freeware. Nástroj souží pro čištění HTML kódu. Umožňuje definici vlastních předpisů pro filtrování HTML značek. Momentálně používáme verzi 5.5. Jak se používá pro vyčištění kódu z programu MS Word je napsáno v článku o převodu DOC na HTML.

PSPad

http://www.pspad.com

Freeware. Univerzální programátorský editor se silnou podporou práce s HTML (čištění a formátování kódu).

Nástroje pro návrh PCB

PADS Layout

http://www.mentor.com/products/pcb/pads/

Demo. Primární software pro návrh desek plošných spojů.

ViewMate

http://www.pentalogix.com

Freeware. Univerzální prohlížeč GERBER dat. Neumožňuje editaci ale umožňuje tisk. Slouží k prohlížení a kontrole GERBER dat a pro tisk motivů s odečtenými otvory (důležité pro amatérskou vyrobitelnost desky).

U nejnovějších verzí nefunguje odečítání děr a je tedy třeba použít starší verzi. Ověřená verze je 9.2.41.
Tady je schovaná starší verze http://www.mlab.cz/Downloads/Software/ViewMate/viewmate9_2_41.exe

Vývojové nástroje pro procesory

WinPic

http://freenet-homepage.de/dl4yhf/winpicpr.html

Freeware Univerzální ovládací program pro jednoduché programátory procesorů PIC. Dá se použít s programátorem PICPGR3. Popis nasatvení je u programátoru PICPGR3.