Dojitý H-můstek ½A s obvodem HOLTEK HT6751

Milan Horkel

Popisovaný modul s obvodem HT6751 umožňuje řídit nezávisle 2 malé stejnosměrné motory s proudem do 500mA při napětí do 6V. Využitelný je tedy pro malé roboty s malými motory.

Pohled ze strany součástek Pohled ze strany spojů

Acrobat PDF verze

Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájení logiky 2-6V Cca 4mA
Napájení motoru 1.8-6V Max 2x500mA
Výstupní tranzistory N-FET 0.4Ω Celkový odpor 2 tranzistorů
Sepnutí / Vypnutí 10μs / 5μs Při napájení 5V
Počet výstupů 2 úplné nezávislé mosty  
Rozměry 41x31x16mm Výška nad základnou

Popis konstrukce

Úvodem

Obvody HT6751B jsou určeny pro malovýkonové výstupy pro malé komutátorové motory například v kamerách a v hračkách. Hodí se například pro buzení morků malých robotů na čáru a podobně. Na plošném spoji zabírají málo místa protože jsou v pouzdru SO8. Nevýhodou je jednak poměrně malý dovolený výstupní proud do 500mA a malé napájecí napětí do 6V.

Zapojení modulu

Zapojení obsahuje 2 obvody stejného typu. Varianty HT6751A a HT6751B se liší polaritou vstupních signálů a tomu odpovídá i osazení odporů na vstupu tak, aby v klidu byly obvody zaručeně v neaktivním stavu.

Diody D1 a D2 jsou ochranné proti přepólování zdroje. Předpokládá se omezení proudu a proto pozor při napájení z akumulátorů. Zenerova dioda D3 slouží jako omezovač napětí pokud někdo bude příliš rychle otáčet motory. Napětí na čipu by nemělo překročit za provozu 6V, absolutní maximum je 7V.

Schéma zapojení

Zapojení použitých IO

Obvod HOLTEK HT6751 obsahuje 4 spínací FET tranzistory, řídící logiku včetně nábojové pumpy pro řízení těchto tranzistorů. Při překročení teploty čipu se obvod vypne a po zchladnutí začne opět pracovat. Obvod pracuje podle níže uvedené tabulky.

Standardně je na modulu osazen obvod HT6751B. Obvody dodává i v kusovém množství firma Snail Instruments na adrese http://www.snailinstruments.com.

Blokové schéma obvodu HT675101 Schéma koncových taranzistorů

HT6751A
IN1 IN2 IN3 Funkce Zapnuto
0 1 1 Dopředu P1 / N2
1 0 1 Dozadu P2 / N1
0 0 1 Brzda N1 / N2
1 1 1 Vypnuto --
0 1 0   P2
1 0 0   N2
0 0 0   N2
HT6751B
IN1 IN2 IN3 Funkce Zapnuto
1 0 0 Dopředu P1 / N2
0 1 0 Dozadu P2 / N1
1 1 0 Brzda N1 / N2
0 0 0 Vypnuto --
1 0 1   P2
0 1 1   N2
1 1 1   N2

Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul stavebnice MLAB s upevňovacími sloupky v rozích.

Osazení a oživení

Osazení

Na desce jsou 2 drátové propojky.

Osazovákk, strana součástek Osazovák, strana spojů

Reference Název
Odpory
R4, R5, R6, R10, R11, R12 100k 1)
R1, R2, R3, R7, R8, R9 #100k 1)
Kondenzátory
C1, C2, C4, C5 100nF
C3 33uF/10V
Diody
D1, D2 1N4007SMD
D3 BZV55C6.8SMD
Integrované obvody
U1, U2 HT6751B 1)
Mechanické součástky
J1-J6 JUMP2X3
Konstrukční součástky
4ks Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou
4ks Podložka M3
4ks Distanční sloupek M3x5

1) Alternativně je možné použít obvod HT6751A, který má vstupní signály opačné polarity (aktivní v nule). Pak je třeba osadit odpory do plusu (R1-R3 a R7-R9) místo do země (R4-R6 a R10-R12).

Oživení

Při oživování používáme regulovatelný zdroj nebo alespoň zdroj s omezením proudu. Pomocí propojovacího kablíku otestujeme funkci obou budičů dle pravdivostní tabulky.