H-Můstek 6.8V/1A s obvodem MPC17511A

Milan Horkel

Je to další z malých budičů motorů. Tentokrát s obvodem Freescale. Zajímavá na obvodu je jeho cena a dostupnost. Stojí cca 40Kč a dá se koupit u firmy Farnell. Hodí se pro malé roboty napájené ze 4  Ni-MH článků. Podporuje PWM řízení do frekvence 200 kHz.

Pohled na modul ze strany součástek    Pohled na modul ze strany spojů

Acrobat PDF verze

Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájení motoru 2.0 – 6.8V Absolutní maximum 8.0V
Napájení logiky 2.7 – 5.7V Absolutní maximum 7.0V
Výstupní proud 1A, max. 3A Odpor spínačů typ. 0.45Ω
Spotřeba max. 3mA Logika
Frekvence PWM 0-200kHz Dovolen statický režim
Rozměry 40 x 30 x 15mm Výška nad základnou

Popis konstrukce

Úvodem

Při pátrání po vhodných obvodech jsem narazil na webu http://www.farnell.com na tento zajímavý obvod. Je totiž levný (cca 40Kč) a přitom umožňuje dodávat proud 1A trvale a špičkově až 3A. Je to dvakrát tolik než umožňuje obvod v modulu HT675101A za polovičku peněz. Drobnou nevýhodou je to, že obvod je zapouzdřen v dost jemném pouzdru s roztečí vývodů 0.65mm.

Zapojení modulu

Modul je osazen dvojicí obvodů MPC17511A aby stačil jedem modul pro dva motory. Obvody jsou malinké a tak i modul je malinký. Je samozřejmě možné osadit jen obvod jeden.

Schéma - obvod MPC17511A

Protože má obvod zvlášť vyvedeno napájení pro motor a pro logiku, je možné motor napájen přímo z baterií a řídící mikroprocesor ze stabilizátoru nebo jiné baterie. Napětí logiky může být v rozsahu 2.7 až 5.7V. Výkonový výstup spíná podle pravdivostní tabulky.

Kromě výkonového výstupu OUT1 a OUT2 je vyveden jeden samostatný budič pro buzení tranzistoru N‑FET zapojeného v kladné větvi. Tento tranzistor „navíc“ není na modulu umístěn protože ho moc nepotřebujeme. Obvod obsahuje nábojovou pumpu a vyrábí si kladné napětí cca 13V pro buzení horních tranzistorů jak v můstku tak i externího tranzistoru v kladné větvi.

Schéma - napájecí obvody

Napájecí obvodu jsou doplněny ochrannými diodami proti přepólování. Předpokládá se, že napájecí proud je omezen což při napájení z akumulátorů nemusí být splněno a tak proto pozor na polaritu napájení. Zenerova dioda v napájení pro motor je zde proto, aby omezila napětí na napájecí větvi když někdo zatočí motorem při odpojeném napětí. Motor vyrábí napětí a toto napětí se přes diody v H-Můstku dostane na napájecí nožičku a nesmí být větší než cca 8V.

Zapojení obvodu MPC17511A

Je zajímavé, že v katalogovém listu jsou rozporné údaje. Pozor tedy na to. Například první verze katalogu měla dokonce špatný výkres pouzdra. Naštěstí obvody přišly dříve, než jsem udělal plošný spoj. Nejasnost u napájecích napětí však přetrvává. Doporučuji spíše věřit datům v tabulce než v obrázku. Koukněte se do aktuálního katalogového listu na webu http://www.freescale.com .

Vnitřní struktura obvodu MPC17511A

Pravdivostní tabulka obvodu MPC17511A

Rušení od motoru

Motor s komutátorem je vydatný zdroj rušení a často způsobuje zasekávání řídícího procesoru nebo zmatené fungování. Je nezbytné motor opatřit alespoň základním odrušením tak, že se přímo k motoru, na jeho vývody umístí odrušovací kondenzátor. Používá se obyčejný keramický o hodnotě obvykle 4n7.

Když to nestačí je třeba použít odrušovací tlumivky z několika závity drátu na kousku feritu. Zapojují se do série z přívody k motoru. Když se ještě hračky dělali poctivě tak to u každého motoru bylo.

Zapojení odrušení u motoru

Dále je vhodné oddělit napájení procesoru od napájení motoru. V extrémním případě lze použít dva zdroje (baterie). Obvykle postačuje elektroniku napájen přes filtr (RC nebo lépe LC) a stabilizátor. Pozor na dobré propojení výkonové země z H-Můstků k baterii. Zem elektroniky připojíme na zem H-Můstku, ne na baterii. Eliminuje se tak rušení způsobené úbytkem na spojení mezi H-Můstkem a baterií.

Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul do stavebnice MLAB s rohovými šrouby.

Osazení a oživení

Osazení

Z vrchní stran jsou jen hřebínky a šrouby. Ze spodní strany jsou SMD součástky. Nejdříve se pájí integrované obvody protože je užitečné, když nám nic překáží. Používáme minimum pájky a vhodné prstovité tavidlo pro SMD. Katody diod a + konce kondenzátorů mají zakulacený obrys.

Osazení ze strany součástek Osazení ze strany spojů

Reference Hodnota
Odpory
R1, R2, R3 100k
Keramické kondenzátory
C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 100nF
Elektrolytické kondenzátory
C1 33uF/10V
Diody
D1, D2 1N4007SMD
Zenerovy diody
D3 BZV55C8.2SMD
Integrované obvody
U1, U2 MPC17511AEV
Mechanické součástky
J1, J2, J4, J6, J8, J10 JUMP2X3
J3, J5, J7, J9 JUMP2
Konstrukční součástky
4 ks Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou
4 ks Podložka M3, pozinkovaná
4 ks DI5M3X05 distanční sloupek M3x5

Oživení

Připojíme na napájecí zdroj s omezením proudu a postupně zvyšujeme napětí na cca 5V. Pak už stačí připojit malý motorek, třeba z CD mechaniky, a ověřit funkčnost podle pravdivostní tabulky.

Chyby a náměty

Nic není dokonalé a tak ani tento design není výjimkou. Vzhledem k tomu, že v obvodu MPC nejsou na vstupech IN1 a IN2 odpory zajišťující definovaný stav, je vhodné (nikoli nutné) doplnit je dodatečně. Stav L na obou vstupech znamená odpojený výstup, proto se dávají odpory do země. Stačí hodnota 100kΩ. Více napoví detailní obrázek. Osazují se celkem 4 kusy.

Obrázek úpravy - připájené odpory na vstupech.

Příště si na to dám pozor…