Dvojitý H-Můstek 6.8V/2x0,7A s obvodem MPC17529

Milan Horkel

Modul používá integrovaný dvojitý H-Můstek od firmy Freescale. Je určen pro buzení malých motorků. Obvod stojí cca 40Kč a lze snadno koupit od firmy Farnell.Hodí se pro malé roboty napájené ze 4 Ni‑MH článků nebo z jednoho Li akumulátoru. Podporuje PWM řízení do frekvence 200 kHz.

Pohled ze strany součástek Pohled ze strany spojů

Acrobat PDF verze

Technické parametry

Parametr Hodnota Poznámka
Napájení motoru 2.0 – 6.8V Absolutní maximum 8.0V
Napájení logiky 2.7 – 5.7V Absolutní maximum 7.0V
Výstupní proud 2x0,7A, max. 2x1,4A Odpor spínačů typ. 0.7Ω
Spotřeba max. 3mA Logika
Frekvence PWM 0-200kHz Dovolen statický režim
Rozměry 30 x 30 x 15mm Výška nad základnou

Popis konstrukce

Úvodem

Při pátrání po vhodných obvodech jsem narazil na webu http://www.farnell.com na tento zajímavý obvod. Je totiž levný (cca 40Kč) a přitom umožňuje dodávat proud 0,7A trvale a špičkově až 1,4A a to ve dvou kanálech. Obvod je zapouzdřen v  jemném pouzdru s roztečí vývodů 0.65mm. Je tedy velmi prostorově úsporný.

Zapojení modulu

Modul je osazen obvodem MPC17529.

Zapojení modulu

Protože má obvod zvlášť vyvedeno napájení pro motor a pro logiku, je možné motor napájen přímo z baterií a řídící mikroprocesor ze stabilizátoru nebo jiné baterie. Napětí logiky může být v rozsahu 2.7 až 5.7V. Obvod obsahuje nábojovou pumpu a vyrábí si kladné napětí cca 13V pro buzení horních tranzistorů můstku.

Zapojení napájecí části

Napájecí obvodu jsou doplněny ochrannými diodami proti přepólování. Předpokládá se, že napájecí proud je omezen což při napájení z akumulátorů nemusí být splněno a tak proto pozor na polaritu napájení. Zenerova dioda v napájení pro motor je zde proto, aby omezila napětí na napájecí větvi když někdo zatočí motorem při odpojeném napětí. Motor vyrábí napětí a toto napětí se přes diody v H-Můstku dostane na napájecí nožičku a nesmí být větší než cca 8V.

Výkonový výstup spíná podle pravdivostní tabulky. Oba kanály pracují stejně, signál OE# je společný pro oba kanály.

OE# IN1A
IN2A
IN1B
IN2B
OUT1A
OUT2A
OUT1B
OUT2B
Funkce
H X X Z Z Vypnuto
L L L L L Brzda
L L H L H Jeden směr
L H L H L Opačný směr
L H H Z Z Vypnuto

Zapojení obvodu MPC17529

Vnitřní zapojení obvodu MPC17529

Rušení od motoru

Motor s komutátorem je vydatný zdroj rušení a často způsobuje zasekávání řídícího procesoru nebo zmatené fungování. Je nezbytné motor opatřit alespoň základním odrušením tak, že se přímo k motoru, na jeho vývody umístí odrušovací kondenzátor. Používá se obyčejný keramický o hodnotě obvykle 4n7.

Když to nestačí je třeba použít odrušovací tlumivky z několika závity drátu na kousku feritu. Zapojují se do série z přívody k motoru. Když se ještě hračky dělaly poctivě, tak to u každého motoru  bylo.

Zapojení odrušení motoru

Dále je vhodné oddělit napájení procesoru od napájení motoru. V extrémním případě lze použít dva zdroje (baterie). Obvykle postačuje elektroniku napájen přes filtr (RC nebo lépe LC) a stabilizátor. Pozor na dobré propojení výkonové země z H-Můstků k baterii. Zem elektroniky připojíme na zem H-Můstku, ne na baterii. Eliminuje se tak rušení způsobené úbytkem na spojení mezi H-Můstkem a baterií.

Mechanická konstrukce

Jedná se o standardní modul do stavebnice MLAB s rohovými šrouby.

Osazení a oživení

Osazení

IOsazovák ze strany součástek Osazovák ze strany spojů

Z vrchní strany jsou jen hřebínky, šrouby a jedna drátová propojka. Ze spodní strany jsou jen SMD součástky. Nejdříve se pájí integrovaný obvod, protože je užitečné, když nám nic překáží. Používáme minimum pájky a vhodné prstovité tavidlo pro SMD. Katody diod a kladné konce kondenzátorů jsou na osazovacích výkresech označeny.

Počet Reference Název Pouzdro
Odpory
4 R1, R2, R3, R4 100k R0805
Keramické kondenzátory
6 C2, C3, C4, C5, C6, C7 100nF C0805
Elektrolytické kondenzátory
1 C1 33uF/10V ELYTC
Diody
2 D1, D2 1N4007SMD MELF
Zenerovy diody
1 D3 BZV55C8.2SMD MINIMELF
Integrované obvody
1 U1 MPC17529EV SSO20_210
Mechanické součástky
2 J1, J2 JUMP2X3 JUMP2X3
5 J3, J4, J5, J6, J7 JUMP2 JUMP2
Konstrukční součástky
4   Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou  
4   Podložka M3  
4   Distanční sloupek M3x5  

Oživení

Připojíme na napájecí zdroj s omezením proudu a postupně zvyšujeme napětí na cca 5V. Pak už stačí připojit malý motorek, třeba z CD mechaniky, a ověřit funkčnost podle pravdivostní tabulky.