Experimenty na kroužku

Občas děláme elektronické experimenty s dětmi na kroužku a tady jsou výsledky. Články obsahují i příslušnou teorii.

(root) / Articles / Texts Krouzek

Název Náhled Popis Projektová data Možnost nákupu Dokumentace
Není dioda jako dioda Ilustrative Picture

Měření na diodách

Vybrali jsme zástupce od nejběžnějších diod a změřili jsme, jaké je na diodách napětí v propustném směru při různých proudech. Použili jsme diody germaniové, křemíkové a LED. Na závěr je uvedeno měření na diodě v závislosti na teplotě. Dioda jako teploměr.

WebSVN
Wiki
Není dioda jako dioda.cs.pdf
Není dioda jako dioda.cs.html
Blikač Ilustrative Picture

Blikač jako zajímavé zapojení

I obyčejný blikač je zajímavé zapojení. Je to způsobeno tím, že se tranzistory zpracovávají velké signály a projevují se tak jak jejich schopnosti zesilovací tak i spínací.

WebSVN
Wiki
Blikač.cs.pdf
Blikač.cs.html
Decibely a Nepery Ilustrative Picture

Decibely aneb jak vyjádřit obrovský poměr veličin

Článek pojednává o decibelech a neperech, jejich definici a použití. Je doplněn praktickými tabulkami a příklady.

WebSVN
Wiki
Decibely a Nepery.cs.pdf
Decibely a Nepery.cs.html
Sluneční_Energie Ilustrative Picture

Sluneční energie

Zde je rozepsaný článek o tom, jak funguje solární energie. Článek začíná u zdroje, základní fyzikou dějů na Slunci.

WebSVN
Wiki

Zdroje - usměrňovač Ilustrative Picture

Usměrňovač

Článek se zabývá tím, jak pracuje obyčejný usměrňovač napájecího zdroje. Skutečné průběhy napětí vypadají poněkud jinak, než bývá v učebnicích nakresleno.

WebSVN
Wiki
Zdroje - usměrňovač.cs.pdf
CCSC Ilustrative Picture

Stručný návod pro CCS překladač C pro PIC

Toto je stručný a bohužel zatím nedopsaný návod v češtině k překladači CCS jazyka C pro procesory PIC.

WebSVN
Wiki

Proudové zrcadlo Ilustrative Picture

Proudové zrcadlo

Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi stejně důležité, jako pro běžné obvody odpory. Článek se snaží ukázat nejzákladnější principy proudových zdrojů.

WebSVN
Wiki
Proudové zrcadlo.cs.pdf
Proudové zrcadlo.cs.html